Follow Energy

Date: Thursday, 8 November 2018
Time: 13:00 – 17:00 h
Location: Energy Academy ​Building

In de energietransitie komen alle studierichtingen samen: rechten, architectuur, gedragswetenschappen, techniek, economie, natuurkunde, ICT, politieke wetenschappen, enzovoort enzoverder… Deze middag is een prima excercitie voor de multidisciplinaire inzet die nodig is voor de systeemtransitie waar de wereld voor staat. Doe je mee?

 

De toekomstbestendige en duurzame stad en openbare ruimte wordt in de toekomst ontworpen, beheerd én bewoond door de studenten van nu. Reden genoeg voor Stadswerk en VHG om voor haar leden, sessies rondom relevante Future Green City-thema’s te organiseren die ook toegankelijk zijn voor studenten. Zodat de professionals van nu kunnen kennismaken met de toetreders van de toekomst. Dat doen zij in de Future Green City Collegetour die tussen 20 september en 17 januari 2019 zeven Hogescholen, verspreid over het hele land, aandoet. Thema’s die aan bod komen zijn circulaire economie, klimaatverandering en veiligheid, doe democratie, energietransitie, klimaatadaptatie, vrije tijd versus leefbaarheid en groen en gezondheid.

Op 8 November is de Collegetour in Groningen, waar het thema Energietransitie wordt aangekaart. Het Energy Academy Programme sluit hier bij aan. Samen met EnTranCe en Kenniscentrum NoorderRuimte brengen ze een inspirerende middag voor zowel professionals als de studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Workshop 1
Arnold Meulenbelt (BTL Advies) verkent in zijn workshop de energietransitie in relatie tot groen. Welke consequenties hebben nieuwe verwarmingsmethoden in de grond op bestaande bomen? En op het planten en plaatsen van nieuwe bomen? Hoe richt je de openbare ruimte zo in dat zonnepanelen en beplanting elkaar optimaal ruimte geven? Zodat we in 2018 niet de problemen van 2038 organiseren? Meulenbelt laat het allemaal aan de orde komen tijdens een ‘vragende’ presentatie waarbij rondom praktijksituaties de vraag: ‘hoe moeten we dit nou doen?’ centraal staat.

Workshop 2
Menno Chang en Yvonne van Liebergen (Movares) nemen ons in hun workshop mee door de uitdagingen van de warmtetransitie. Gemeenten staan voor de taak om in 2021 al een warmteplan te hebben voor de transitie naar aardgasvrij. Ze nemen je mee door de technische, financiële, juridische en procesmatige uitdagingen van deze transitie, waarna ze je vragen je te verplaatsen in de schoenen van een aanbieder van warmteoplossingen. Wat hebben zij nodig van de gemeente en andere partijen om succesvol te zijn en hier een duurzame boterham te verdienen? Menno Chang werkt binnen Movares aan energietransitie vraagstukken voor energiebedrijven, netwerkbedrijven en gemeenten. Yvonne van Liebergen combineert in haar werk vakinhoudelijke kennis van het omgevingsrecht met de dagelijkse praktijk van ondernemers en overheden.

Programma

13.30 – Collegetour interview door Katja Keuchenius met Jan Willem van de Groep (Oprichter van Factory Zero en Nul op de Meter).

14.30 – Workshopronde. Keuze uit twee bovenstaande workshops.

15.30 – Pauze

15.45 – Ontwerpatelier rondom een lokaal ontwerpvraagstuk uit de praktijk. Dit betreft de energie-transitieopgave op én rond het Suikerunieterrein in de stad Groningen. Met afsluitend een korte pitch door de indiener van het vraagstuk. Daarin wordt duidelijk wat de gemeente Groningen meeneemt van de oplossingen die door studenten en deelnemers zijn aangedragen.

16.15 – Afsluitende borrel.

It is defined as an Energy Learning Activity for students of the Hanze UAS and the University of Groningen. Students are invited to attend as many Energy Learning Activities as they want, at all stages of their education.
Energy Learning Activities are part of the Energy Academy Europe Certificate. If students follow 10 Energy Learning Activities and also complete 30 ECTS in energy courses at Hanze UAS or the University of Groningen, they are eligible for obtaining the EAE Certificate.

Website: New Energy Coalition