Energy Academy Europe is part of New Energy Coalition

 

New Energy Coalition hosts Climate Summit of the Northern Netherlands

 

Parallel to the UN Climate Change Conference taking place 6-17 November in Bonn, Germany, the Northern Netherlands witnessed a regional climate summit of its own. On November 9th, the New Energy Coalition hosted the first ever Climate Summit of the Northern Netherlands. For this occasion it opened the doors of its newly built Energy Academy building at the Groningen university campus.

The idea behind the summit was to provide a regional counterweight to the Dutch national climate summit, which took place in October of last year. Around 1.200 representatives from companies, environmental organisations and governmental institutions attended the event. Almost 200 of them presented ideas on how to reach the Paris climate goals, during different working groups, sessions and presentations.

Twenty bounding initiatives to speed up the achievement of these goals were agreed by local parties, such as CO2 capturing, large scale electrolysis and educational programmes. An initiative that could make the region stand out from the rest of the Netherlands is the development of a green hydrogen economy, which could gradually replace the role of natural gas. The Northern Provinces are convinced that the potential is there, but that forces should be joined in order for it to be realised.

Gertjan Lankhorst, Director New Energy Coalition, stated that New Energy Coalition is a response to the new coalition agreement of the Dutch government, which has challenged the Northern Netherlands to become leading in the energy transition and form a knowledge centre in this field. The climate summit should just be the beginning of that. Together with Energy Valley, Energy Academy Europe and Energy Delta Institute makes up the New Energy Coalition.

 

Niet praten maar doen. Dat is de centrale boodschap van de Klimaattop Noord-Nederland die op 9 november plaatsvond in de Energy Academy in Groningen. Zo’n 200 initiatieven uit de regio meldden zich aan voor het evenement. Een selectie van pioniers, ondernemers, onderwijsinstellingen en plannenmakers uit Drenthe, Fryslân en Groningen lieten zien dat er in deze regio hard gewerkt wordt aan de energietransitie. Klimaatgezant Marcel Beukeboom zette de zaken tijdens de opening gelijk op scherp:  ‘De spirit die hier heerst is uniek: jullie noorderlingen zijn goed in omdenken en zien de energietransitie als een kans. Maar er moet meer gebeuren en het moet sneller.’

 

Ondertekeningen

Op de top zijn 20 afspraken ondertekend die leiden tot minder CO2-uitstoot. Zo wordt er gestart met een landelijk opleidingsprogramma om installateurs op te leiden in de nieuwste, duurzame energietechniek en verkent Rijkswaterstaat samen met lokale overheden en marktpartijen de A37 voor het plaatsen van zonnepanelen over veertig kilometer van Hoogeveen naar Emmen. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over grootschalige elektrolyse in de chemische sector en hebben Arriva en Stadler een afspraak ondertekend over het ombouwen van de huidige treinen naar toestellen met een batterij, zodat ze in de nabije toekomst hybride zijn.

 

Gastsprekers

Klimaatjournalist en poolreizigster Bernice Nooteboom inspireerde het publiek en vertelde hoe zij met eigen ogen heeft gezien welke invloed de opwarming van de aarde heeft op onze planeet. Patrick en Milan van der Meulen van zonne-energiebedrijf Enie lieten de visie van een nieuwe generatie klimaatpioniers landen: ‘Less is more! Minder regels, meer ruimte voor goede initiatieven.’

‘Juist in deze regio voelen we de urgentie en dus steken we de handen uit de mouwen en draaien we een moeilijke situatie om naar kansen en mogelijkheden. Daarmee lopen we voorop en zijn we het antwoord op de vraag van de rest van Nederland: slimme oplossingen voor energiebesparing, -opwek en -opslag. Dat overheden en ondernemers dat samen moeten doen, hebben we vandaag terug gezien op deze succesvolle klimaattop,’ aldus Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen.

 

Kansen voor waterstof

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe ziet kansen voor groene waterstof: ‘Het kan op elegante wijze de rol van aardgas in ons huidige energiesysteem gaan innemen. Deze ontwikkeling is zeer kansrijk maar zal niet vanzelf gaan. Daarom zetten de drie noordelijke overheden zich in om samen met het bedrijfsleven en het Rijk aan deze ‘gamechanger’ te werken. Dit evenement laat nog eens zien dat de energietransitie alleen kan worden gerealiseerd als we het samen doen: overheid, bedrijfsleven en de inwoners,’

Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân : ‘In het Noorden zetten we met tweehonderd procent in op de energietransitie. Deze Klimaattop is het bewijs dat we in het Noorden niet alleen zeggen te willen reduceren, maar het ook echt doen. Samen zetten we het Noorden op de kaart als dé groene energieregio van ons land.’

Directeur Gertjan Lankhorst kon als Klimaattop-co-producent van de top met zijn nieuw opgerichte New Energy Coalition inkoppen: ‘Onze  organisatie is het antwoord op de uitdaging die het Regeerakkoord aan Noord-Nederland geeft om als koploper te dienen in de energietransitie en als kenniscentrum en knooppunt op dit thema te opereren: deze dag is een voorschot daarop..’

Meer informatie & updates: http://www.klimaattopnoord2017.nl/

De Klimaattop Noord is een initiatief van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition. Het is een opvolging van de Nationale Klimaattop uit 2016, waar belangrijke afspraken werden gemaakt over het mondiaal en nationaal terugdringen van CO2-uitstoot.