Creating a database with unique and leading data about energy behavior of households and the role of households in the energy transition. That is what Energysense wants to reach in the upcoming year in the Netherlands. With the Green Deal subsidy a lot of these goals can be reached. Read the whole article, in Dutch, from Quin Genee the business developer of Energysense:

Grootschalig inzicht in energiegedrag van huishoudens
Het creëren van een unieke en toonaangevende databank over het energiegedrag van huishoudens en de rol van huishoudens in de energietransitie. Dat is wat energysense komend jaar wil bereiken in Nederland. De bedoeling is dat wetenschappers, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en studenten kunnen putten uit deze bron van informatie. Maar de huishoudens kunnen ook zelf onderzoeksvragen indienen.

Quin Genee is business developer bij energysense. “Wat wij met behulp van de Green Deal Noord-Nederland willen bereiken is uniek in Europa. In Engeland is grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik van huishoudens, maar zij keken slechts naar het jaarverbruik. Wat wij momenteel creëren gaat veel dieper. We realiseren een platform waarbij het energiegedrag van huishoudens centraal staat, en onderzoeken op welke manier nieuwe technieken het gedrag beïnvloeden en kijken welke invloed mensen op elkaar hebben. Daarbij krijgen huishoudens zelf ook inzicht in hun energiegedrag. ”

Energysense is een project van Energy Academy Europe, en wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De RUG heeft veel ervaring en expertise met longitudinaal populatieonderzoek. In het Noorden lopen als sinds de jaren 60 grote bevolkingsstudies. Energysense bouwt verder op die expertise. Om de benodigde data te genereren wordt bijvoorbeeld een hoogwaardige en veilige ICT infrastructuur gebouwd. Deze monitort het energiegebruik en gedrag van de 10.000 deelnemende huishoudens voor 10 jaar. “Op dit moment hebben we 300 deelnemers, en in maart start onze voorjaarscampagne. Dan hopen we dat ten minste 2.000 nieuwe huishoudens zich aansluiten.” Onderzoekers en innovators in het bedrijfsleven werken met energysense samen om technieken, producten en inzichten te ontwikkelen die de energietransitie versnellen.

Genee benadrukt dat de databank geen open informatiebron is. “Een onderzoeksvoorstel moet ingediend worden bij een panel die de aanvraag beoordeeld. Daarnaast is het mogelijk om projecten voor te dragen voor een proeftuin. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld gaan over data-analyse of inzicht geven in de werking van een product of dienst.”
Mensen die deelnemen stellen niet alleen hun energiedata ter beschikking, maar kunnen ook zelf ideeën en vragen voorleggen aan onderzoekers. “Wij merken dat zij ons bijvoorbeeld vragen hoe ze anderen in de buurt kunnen meekrijgen. Daarnaast zijn er praktische vragen over het gebruik van domotica en inzicht in het energieverbruik op apparaatniveau.”

Meer informatie: www.energysense.nu